Různé - Stránka 5

9 postulátů Daltonovy atomové teorie

Dnes to všichni víme hmota je tvořena malými částicemi zvanými molekuly které jsou zase konfigurovány atomy různých prvků (o nichž...

8 typů pochvy (v závislosti na tvaru vulvy)

Lidská anatomie je různorodá a pestrá. I když si někdy můžeme myslet, že všichni nebo téměř všichni máme stejné části...

8 typů keratinu a způsob jejich použití

Termín keratin není pro většinu dnešní společnosti neznámý. Postupné zvyšování významu, který je kladen na image těla a vliv médií,...

8 typů zatmění (a jak je rozpoznat)

Hvězdy a jejich pohyby byly od nejvzdálenější starověké příčiny zázraku a úcty lidskou bytostí, která je často spojuje s duchovností...

8 planet Sluneční soustavy (objednané a jejich vlastnosti)

Sluneční soustava, uznávaná astrology jako "Náš systém", se skládá z planety a asteroidy, které se točí kolem jediné hvězdy, která...

8 kroků vědecké metody

Představte si, že na stromě vidíme pád jablek, a druhý den uvidíme někoho, kdo zakopne a spadne, a další jako...

7 typů trojúhelníků seřazených podle jejich stran a úhlů

Během našeho dětství jsme všichni museli navštěvovat hodiny matematiky ve škole, kde jsme museli studovat různé typy trojúhelníků. V průběhu...

7 typů úhlů, a jak mohou vytvářet geometrické obrazce

Matematika je jednou z nejčistších a technicky objektivních věd, které existují. Ve skutečnosti, ve studiu a výzkumu jiných věd, různé...

7 typů odběru vzorků a jejich využití ve vědách

Nazýváme "vzorkování" statistických postupů, které se používají k výběru vzorků, které reprezentují populaci, do které patří, a které představují předmět...