Tři tipy na odpuštění

Tři tipy na odpuštění / Blaho

Odpuštění není vždy snadné. Život nás v mnoha případech vede k situacím, ve kterých nevidíme, nejednáme jasně nebo jsme prostě špatní. Každý den se podrobujeme zkoušce, abychom ukázali své emoce, sdíleli je nebo jim trpěli. Nebo naopak, nekrmit je a přežít v ocelové bublině.

Ve skutečnosti je omyl člověk, Chyby jsou základní součástí emocionálního učení. Neexistuje nikdo, kdo by neudělal chyby a musíš se naučit odpustit, ale také ti odpustit.

Mnohokrát špatná rozhodnutí, špatná komunikace nebo kroucení momenty skončí uvnitř nás v podobě černých teček, tvořící součást naší duše. Pokud tyto pocity nepohodlí, hněvu u sebe, nejsou napadnuty zevnitř, riskujeme, že přidáme ještě jeden centimetr tloušťky do našeho emocionálního obalu..

Žádat o odpuštění do našeho okolí, o skutečné odpuštění, je z dlouhodobého hlediska obtížné, ale velmi uspokojivé. Přineste čestnost a pokoru, koncepty, které přispívají k maximálnímu cílovému osobnímu poznání pro optimální emocionální zdraví. Ale když musíš odpustit, co se stane?

"Odpuštění je klíčem k akci a svobodě."

-Hannah Arendt-

Některé pokyny pro odpuštění

Když musíš odpustit, všechno se změní, jsme sami, S třetími stranami nemluvíme. Je to striktně interní proces, ve kterém se nemusíte nikomu vysvětlovat nebo ospravedlňovat. Níže uvádíme tři jednoduché tipy, které pomohou překonat tento kompromisní a někdy i obtížný dialog s naší duší.

Identifikujte emoce, které vedly ke vzniku pocitu

Můžeme mnohokrát oklamat. Nicméně, pokud přemýšlíme, dokonce i pět minut, představíme si určité emoce zodpovědné za tuto vinu. Strach, nejistota nebo závist, mimo jiné, by měly vyvodit "cestovní mapu", aby poznaly důvod našeho chování. Bez správného provedení tohoto kroku nebude možné získat odpuštění.

"Chápat všechno znamená odpustit všechno."

-Lev Tolstoj-

Vezměte si vlastní odpovědnost

Mějte na paměti, že naše činy mají vždy důsledky. Odpovědnost za naše činy znamená upřímné úsilí z naší strany. Uznání chyb, které jsme udělali, osvobozuje naši zralost a činí nás silnými tváří v tvář realitě. Při ovlivňování tohoto transcendentálního bodu získáváme uspokojení.

Vědět, jak si odpustit

Nastal okamžik a musíme mu čelit. Na základě výsledků výše uvedených bodů musíme dát příležitost, abychom byli tím, čím jsme. Musíme přijmout, že spolu žijeme se strachem, nejistotou a emocemi, které mění naše způsoby.

Zásadní je pochopit, že je neúspěšné, že je dovoleno provádět chyby. Učení se z prožitého vnitřního prožívání je cvičení, které musí být provedeno tak, aby naše duše žila s těmito pocity. Také vědět, jak je spravovat a čelit jim správně.

„Kdo se může chlubit tím, že nemá vady? Tím, že zkoumáte vaše, naučte se každého, kdo odpustí ostatním.

-Pietro Metastasio-

Tyto jednoduché myšlenky nám mohou pomoci a sloužit jako první průvodce žít s vinou a nedostatek odpuštění. Pokud se po kousku necháme duši nasáknout všechny tyto druhy kyselých pocitů, s časem se stanou emocionálními "problémy" s řešením a odpovědí.

Život bude zodpovědný za nové nebo dříve známé situace. Ale Pokud jsme věděli, jak čelit našim chybám, budu vědět, jak reagovat zdravým a přirozeným způsobem. A tento nový postoj k životu a tomu, co drží, bude mít pozitivní vliv na náš emocionální stav.

I když je to někdy těžké, Odpuštění je vždy osvobozující. Odpuštění pomáhá znovu získat kontrolu nad svým životem, lépe se poznat a nakonec být šťastnější.

Nejste vinni, jste zodpovědní. Nejste vinni, to, co se stane, je, že máte ve zvyku mluvit sami se sebou, navázat negativní vnitřní dialog se sebou. Přečtěte si více "