Wabi Sabi, krása nedokonalosti

Wabi Sabi, krása nedokonalosti / Blaho

Wabi Sabi je koncept Zen, který odkazuje na schopnost vidět krásu v nedokonalosti. Je to orientální filosofie, která se vrací na Západ jako nástroj nejen pro osobní rozvoj, ale také pro snahu o plnou a šťastnou existenci.

Wabi Sabi je umění harmonie a pohody v nedokonalosti, Je to schopnost najít krásu i v jednoduchých věcech. Leonard Koren, autor Wabi-sabi pro umělce, návrháře, básníky a filosofy, Potvrzuje, že se zabývá vším, co odkazuje na tradiční japonskou krásu a která hledá nedokonalé a neúplné věci. Wabi Sabi je zkrátka přijetí nekonvenčních věcí.

Nyní je důležité to zmínit Wabi Sabi odkazuje nejen na vnější faktory, ale také na hlubší koncepty jako pokora, jednoduchost, osamělost nebo dokonce opuštění. Definuje způsob života v míru se sebou as životním prostředím, z jednoduchosti každodenního života.

Původ konceptu Wabi Sabi

Wabi Sabi má svůj původ v souvislosti s buddhistickým pojetím Tri Laksany, což potvrzuje, že všechno, co se děje v přírodě, podléhá třem základním charakteristikám: bezvýznamnosti sebe sama, pomíjivosti a utrpení.

Tímto způsobem je vhodné to zdůraznit Wabi Sabi je orientální estetický vzor srovnatelná s kánony krásy pro obyvatele Západu, která však nemá nic společného s sebou.

Etymologický původ slova Wabi odkazuje na skromnost nebo umírněnost, která zabraňuje ostentaci a luxusu. Přesně to je opak extravagance a odpadu. Zatímco slovo Sabi odkazuje na klid a klid, který přichází s věkem nebo s intelektuální zralostí.

Proto, Wabi Sabi vyzdvihuje krásu v nedokonalém, velikost, která představuje jednoduchou, ale bez podceňování úpadku světa, kde smutek a zoufalství splynou s absolutní melancholií.

Kintsukuroi přestávku dělá objekt silnější a krásnější

Vztah konceptu Wabi Sabi lze stanovit japonskou technikou zvanou Kintsukuroi, který spočívá v opravě zlomených předmětů ze svazku jejich trhlin zlatem. Tímto způsobem je objekt ozdobený a zůstává mnohem silnější než dříve.

Navíc je konstruktivní vztahovat se k duši, která utrpěla nějaké zranění nebo urážku tak velkou, že cítila její rozpad. Já. To, co učí Kintsukuroiho filozofie, je to nepřízeň může být příležitostí stát se mnohem silnějším a krásnějším člověkem, být svědectvím protivenství způsob, jak si vzpomenout, že navzdory utrpení a neštěstí má jedinec schopnost být obnoven integrálním způsobem díky své síle odolnosti.

Od psychologie se odolnost týká schopnosti vyrovnat se s nepříznivou situací a vynořit se z ní. Osoba ve svém interiéru zjistí zdroje, které nevěděl a které mu pomáhají zotavit se po zkušenostech z traumatické události.

Tímto způsobem, pro odolného jedince je problém nebo krize výzvou, příležitostí k růstu a podpoře jejich osobního rozvoje. Bolest ji využívá jako motor k dosažení nových cílů, pohybu vpřed a opětovné dosažení rovnováhy.

Najděte cestu ven do každého bludiště života, být zcela v souladu se sebou samým as ostatními, je jednou z nejlepších schopností, které lidská bytost představuje. To, ve kterém hranice existují pouze tehdy, pokud v ně skutečně věříte a způsob, jak dosáhnout všeho, co se zdálo nemožné, je prostě každodenní práce. A zejména, že není schopna být ohromen problémy, stanovením jasných cílů, přesvědčením, že jich lze dosáhnout navzdory skutečnosti, že cesta není snadná a důvěřivá jejich síle.

Stručně řečeno, mít schopnost rozpoznat, že jste v chaotickém, konečném a komplexním světě, a přestože je vše šťastné, je nezbytné užívat si života; bez předvídání ztráty, kterou existence sama o sobě znamená.

Zákony ikigai Podle zákonů Ikigai vám pomůže žít život, který stojí za to. Zjistěte, co jsou a začněte je aplikovat ve vašem každodenním životě. Přečtěte si více "