Typy hodnot a příkladů

Typy hodnot a příkladů / Osobní růst a svépomoc

Ve vašem poslání a vizi života vás vaše hodnoty doprovázejí neustálým odkazem v akci. V rovině akce jsou šťastné události ty, které jsou v souladu s těmi účely, které vás definují. Každý člověk je jedinečný a stejně tak jejich hodnoty. ¿Jaké jsou různé typy hodnot, které mohou vést váš život? Hodnoty jsou důležité ve vztahu k osobním, rodinným, sociálním, pracovním a univerzálním aspektům. V tomto článku Psychologie-Online, typy hodnot a příklady, jdeme hlouběji do této důležité otázky na lidské úrovni.

Také by vás mohlo zajímat: Hodnoty lidské bytosti: seznam s příklady Index
 1. Osobní hodnoty: definice a seznam příkladů
 2. Rodinné hodnoty: definice a seznam příkladů
 3. Sociální hodnoty: definice a seznam příkladů
 4. Profesionální hodnoty: definice a seznam příkladů
 5. Univerzální hodnoty: definice a seznam příkladů

Osobní hodnoty: definice a seznam příkladů

Hodnoty osobního typu jsou klíčové principy, kterými se řídí naše životy v praxi a rozhodování. Tyto hodnoty nejsou přítomny pouze v životním stylu, ale také ve výkladu reality, protože každá lidská bytost tak činí z pohledu vlastního pohledu. Kolem této úvahy můžete zvýšit úroveň sebepoznání, protože je to cvičení introspekce. Zde jsou některé příklady osobních hodnot, které mohou někoho řídit:

 • Upřímnost
 • Úcta
 • Laskavost
 • Věrnost

Rodinné hodnoty: definice a seznam příkladů

Dějiny lidské bytosti získávají širší význam prostřednictvím kontextu růstu. Rodina je to rámec společenského odkazu. Rodinné hodnoty jsou ty zvyky nebo neviditelné zákony, které váží rodinný systém a přecházejí mezi generacemi. Rodinné hodnoty jsou velmi důležité a také inspirují filmy, které ukazují silné nebo slabé stránky protagonistů spiknutí spojeného se společnou historií. Pokud je každá lidská bytost jedinečná, každá rodina je také jedinečná. ¿Jaké příklady rodinných hodnot můžeme v této části zmínit?

 • Hodnota rodiny sama o sobě jako princip, který činí tento systém jedním z důležitých pilířů života.
 • Respektování rodičů a prarodičů je další z pozorovatelných hodnot v této oblasti.

Sociální hodnoty: definice a seznam příkladů

Ve vztahu k předchozímu bodu se život člověka také věnuje jeho okolnostem. Proměnné, které souvisejí s rodinným a sociálním prostředím tohoto protagonisty. Sociální hodnoty jsou k posílení soužití s ostatními prostřednictvím vazeb, které vycházejí z těchto sociálních hodnot. Sociální systémy mohou být od páru, ke skupině přátel, společníků, obyvatelů města, atd. Tyto hodnoty mohou souviset se sociálními dovednostmi. Sociální hodnoty nejsou statické a neměnné, ale mohou se měnit v čase. Tato změna také ovlivňuje rodinnou a osobní realitu. Některé příklady sociálních hodnot pro zlepšení soužití ve společnosti jsou:

 • Úcta
 • Tolerance
 • Láska
 • Přátelství

Profesionální hodnoty: definice a seznam příkladů

Profesionální aspekt je velmi důležitý ve vývoji lidské bytosti, protože práce zabírá velkou část životně důležitého času do odchodu do důchodu. Profesní hodnoty jsou neustálým odkazem na pracovišti, každý pracovník se spoléhá na tyto zásady, aby učinil každodenní rozhodnutí. Profesionální hodnoty jsou základem pro výkon odborné činnosti každého z nich. Učební plán obsahuje údaje o profesní a formativní trajektorii lidské bytosti. Hodnoty však mohou být také zahrnuty, protože jsou také zásadní ve vztahu k osobní značce protagonisty. ¿Jaké profesní hodnoty oceňují zejména společnosti?

 • Závazek
 • Upřímnost
 • Doprovod
 • Odpovědnost
 • Etika

Univerzální hodnoty: definice a seznam příkladů

Ze sociálního hlediska každá lidská bytost svým hodnotám ponechává svou vlastní značku. Hledání společného dobra je založeno na praxi těchto univerzálních pojmů, které zvyšují individuální a kolektivní štěstí a pohodu. To znamená, že jsou to hodnoty, které vytvářejí obdiv a uznání za jejich spojení s praxí dobra. Samotný koncept univerzálního vyjadřuje podstatu tohoto typu hodnot. Jedná se o zboží, které vytváří pozitivní účinek obecně, v jiných lidech a na planetě. Zvláštností na tomto typu hodnot je jeho dosah. Tam jsou některé velmi důležité univerzální hodnoty. Například:

 • Solidarita
 • Respektování svobody každé lidské bytosti

Tento článek je čistě informativní, v online psychologii nemáme schopnost dělat diagnózu nebo doporučit léčbu. Zveme vás k návštěvě psychologa, který se bude zabývat zejména vaším případem.

Pokud chcete číst více článků podobných Typy hodnot a příkladů, Doporučujeme Vám vstoupit do naší kategorie osobního růstu a svépomoci.

Tender, B. (1994). Lidské hodnoty. Redakční dílna.