Typy nádorů mozku, klasifikace a symptomy

Typy nádorů mozku, klasifikace a symptomy / Lékařství a zdraví

Všechno to podivné tkáně, která se narodí v dutině lebky, se nazývá mozkový nádor, i když se někdy objevují i ​​v meningech, nervech a v lebce samotné. Z pochopitelných důvodů jsou jedním z hlavních zdravotních problémů, které ovlivňují nervový systém, vzhledem k jeho potenciální závažnosti.

Obecně, Nádory mozku jsou v dětství častější, některé nádory jsou běžnější vidět v této fázi vývoje, jako jsou medulloblastomy. Tam jsou také ti, které se vyskytují hlavně v dospělosti, být meningiomas a schwannoma rozlišující této fáze.

Dále se budeme zabývat hlavními charakteristikami tohoto typu onemocnění, jejich symptomy a typy nádorů mozku, které jsou častější.

  • Související článek: "Typy rakoviny: definice, rizika a jak jsou klasifikovány"

Příznaky nádoru mozku

Symptomy jsou variabilní, závisí do značné míry na velikosti přítomného nádoru, kde se nachází, a dokonce i na rychlosti, kterou představuje s ohledem na jeho růst..

Konstantní bolest hlavy by byla příznakem par excellence v tomto stavu. Další škodlivé účinky by byly následující: různé kognitivní nebo senzorimotorické poruchy, zvýšený intrakraniální tlak, který vyvolává zvracení, diplopii (dvojité vidění), narození elipetogenních ložisek atd..

Typy nádorů mozku a klasifikace

Nádory mozku lze klasifikovat následujícími způsoby:

1. Primární a sekundární

Primary vznikají uvnitř encefalonu nebo míchy a vzácně produkují metastázy (rozšíření nádoru na jinou část těla); i když je pravděpodobné, že v důsledku tohoto počátečního nádoru se objeví nové v samotném nervovém systému.

Sekundární se rodí mimo nervový systém a vzniká tzv. Mozková metastáza. To znamená, že může vzniknout v důsledku rakoviny prsu, plic, gastrointestinálního traktu atd. Je třeba poznamenat, že tento typ tumoru je maligní a nefunkční.

2. Infiltranty a enkapsulace

Infiltrátory se vyznačují tím, že neexistuje žádný limit, který by určoval, kde začínají a kde skončí, a v zapouzdření, pokud je možné lépe rozlišit, jaké místo zaujímá..

Tudíž první z nich bývá nebezpečnější, protože jak se rozšiřují, mají tendenci zhoršovat oblast, ve které se nacházejí..

3. Benigní a zlé

Existuje měřítko s různými stupni hierarchie, které vám umožní vědět, kdy patří na jedné straně a kdy na druhé straně. Ty, které jsou stupně I, jsou nejméně škodlivé (i když jsou podobně nebezpečné, když jsou odstraněny), a ti, kteří patří do IV, jsou ti, kteří mají horší prognózu.

Obvykle, nádory, které patří do kategorie I a II, metastazují, a přežití těch, kteří je trpí, je obvykle několik let; zatímco ti, kteří jsou III a IV jestliže oni způsobí metastasis a přežití nepřesáhne nemnoho / několik měsíců.

Rakovina v nervovém systému: příklady

Zde můžete vidět stručný popis různých typů nádorů, které se objevují v nervovém systému.

Gliomy

Je to jméno dané každému nádoru, který vzniká značné rozšíření neuroglia. Jsou maligní.

To je obvykle způsobeno zvýšením astrocytů (tedy generováním astrocytomů); v některých případech oligodendrocytů (způsobujících oligodendrocytomový efekt) a multiformního glioblastomu, známého také jako gliomy stupně IV.

  • Související článek: "Gliální buňky: mnohem více než lepidlo neuronů"

Meningiomy

Nazývají se nádory non-gliálního původu, které vznikají v meningech, zejména v subarachnoidním prostoru nebo v dura mater. Jsou obvykle benigní a mají dobrou prognózu.

Medulloblastomy

Tímto způsobem se nazývají zhoubné nádory, které se nejčastěji rodí v mozečku dětí v důsledku růstu zárodečných buněk, které k němu přistupují nebo do dolní části mozkového kmene. Je to špatná prognóza.

Schawnnomas

Tímto způsobem je známo, že vznikají benigní nádory po Schwannových buňkách (jehož hlavní funkcí je produkce myelinu, který pokrývá axony v periferním nervovém systému). Mohou existovat v lebečních i spinálních nervech.

Bibliografické odkazy:

  • Antonio, P. P. (2010). Úvod do neuropsychologie. Madrid: McGraw-Hill.