Vaše tělo je magické, vizualizujte

Vaše tělo je magické, vizualizujte / Psychologie

Žijeme tak rychle, že zapomínáme na sebe. Zběsilé tempo života spojené s nedostatkem znalostí našeho těla nám brání v tom, abychom uvolnili emoce, které cítíme v tuto chvíli. Prodloužení doby emoční zátěže nás vede ke střetu se současnou realitou. Takže, vizualizace je nová technika, která se používá k potlačení nepohodlí, které prožíváme v každodenním životě.

Nedávný výzkum to ukázal mentální vizualizace sebe sama vykonávající činnost, může předpokládat pro mozek totéž, co je v praxi praktikováno. Je to proto, že duševní praxe situace aktivuje stejné mozkové struktury jako fyzická praxe.

Váš jediný limit je vaše vlastní mysl

Duševní vizualizace k dosažení našeho cíle

Vizualizace je technika, kterou používají úspěšní lidé ve všech oblastech života. Pokud opravdu chcete něco získat, představte si svou představivost, zdá se to kouzlo, ale je to věda. Abychom získali představu o významu této praxe, používají ji piloti, kteří formulují jednoho a gymnastky v rámci svého obvyklého tréninkového plánu.. Nejzajímavější na této metodě je to potřebujeme jen dobrou dávku představivosti a soustředění.

Abychom si představili situaci, měli bychom být přednostně na klidném místě, při slabém osvětlení a kde se můžeme soustředit na vizualizaci. Zavíráme oči, dokážeme si představit krajinu nebo místnost, ve které jsme spokojeni. Čím více detailů jsme schopni vizualizovat, tím více bude mozek přesvědčen, že to, co se děje, je skutečné a proto více můžeme uvolnit naše napětí a naše tělo.

Mentální vizualizace je jako každá jiná praxe, aby výsledky měly, budete ji muset opakovat, tím lépe, tím lépe, takže náš mozek si zapamatuje naše činy.

Vizualizace umožňuje kondenzaci znalostí

Jak praktikovat vizualizaci?

V této době, kdy se vše pohybuje velmi rychle a zároveň se musíme pohybovat v tom tenor, máme tendenci blokovat naši energii stresem. To způsobuje blokády v našem těle, které se mohou projevit ve fyzických nebo psychických onemocněních, jako je únava, únava, zoufalství, deprese, úzkost a nedostatek vitality..

Kroky k provedení správné vizualizace:

  • Zobrazit aktivitu.Myslíte si, že to, co vidíte, je to, co dostanete, a musíte být ochotni pro kreativitu a duševní syntézu, která vás povede. Zavřete oči a představte si to.
  • Vizualizujte požadovaný výsledek. Každý, kdo chce změnit noc, bude zklamaný. Dokonce i když jste udělali štěstí, budete stejně nespokojeni v období šesti měsíců, pokud se nedostanete do výsledku, kterého opravdu chcete dosáhnout..
  • Opravte svou mentalitu.Nic se nezlepší, když se cítíte špatně o sobě ao příležitostech svého života. Pozitivní mentalita změní nešťastné období na období naděje. Díky tomu se z poloprázdného skla stane napůl plná sklenice a deštivý den se stane dnem se slunečními paprsky, které se proplétají mraky.
  • Přesuňte svou představivost do reálného světa. Poté, co jste strávili chvíle, dny, měsíce nebo dokonce roky vizualizací možností, přichází okamžik změny. Právě v okamžiku, kdy se uskuteční skutečná činnost, která dosáhne nějakého výsledku, nebo dokonce výsledku, jehož cílem je dosáhnout vašeho cíle, se jasně zaměřte na obraz akce, kterou chcete provést..

Vizualizace funguje pouze tehdy, když jsme klidní, klidní a ochotní v naší mysli čerpat - bez bezprostředních obav - toho, čeho chceme dosáhnout. Bez toho, abychom se nechali spěchat, musíme aktivně přemýšlet o možnostech, vynechat vše, co nemá s cíli nic společného. Takže,, cokoliv si aktivně představujete, relaxujte a vaše tělo - které je magické - dostane tuto sílu, abyste se dostali na cestu.

Muž, který si nedokáže představit koně, jak cval na rajče, je idiot

- André Breton-

Dosažení úspěchu s kreativní vizualizací Tvůrčí vizualizace může být definována jako technika, kde se používá představivost, aby se splnily sny nebo požadované cíle. Přečtěte si více "