Test duševní agility

Test duševní agility /

Duševní hbitost je schopnost, která nám pomáhá řešit logické problémy způsobem rychlé a efektivní, tento test agility nebo mentální obratnost že navrhujeme, abyste skóre i čas, který jste použili k vyřešení série. K tomu vtipný test mentální agility, budete muset vybrat mezi různými možnostmi, obraz, který si myslíte, že sekvence následuje.

V dalším testu mentální agility je důležité, abyste se pokoušeli dělat cvičení co nejrychleji, protože čím rychleji a lépe to děláte, tím vyšší budete skóre. Duševní hbitost je jako fyzická hbitost, pokud ji nepoužíváte, ztratíte ji. ¡Dare, aby naše zpravodajský test!

Začátek testu 00:00:00

Výsledky získané v těchto testech jsou indikativní, protože diagnózu musí vždy provádět odborný psycholog.