Test asertivity s výsledky

Test asertivity s výsledky /

Asertivita je schopnost říci, co člověk pociťuje, chce nebo přemýšlí způsobem vhodným pro daný kontext a bez toho, aby byla druhá osoba nervózní, rozzlobená nebo uražená. Tato schopnost může být definována jako sociální dovednost, která umožňuje osobě komunikovat svůj pohled z rovnováhy mezi agresivním stylem a pasivním stylem komunikace. Je to důležité znát naši úroveň asertivity psychologickým testem, protože to nám umožňuje hledat potřebné nástroje ke zlepšení této schopnosti v betonu.

¿Chcete vědět, jestli jste asertivní člověk? Tento dotazník vychází z testu Rathusovy asertivity. Rozhodli jsme se však provést úpravy tak, abyste znali úroveň asertivity rychle a online. Pokud chcete vědět, jak být asertivnější, doporučujeme vám v online psychologii udělat následující test asertivity.

Výsledky získané v těchto testech jsou indikativní, protože diagnózu musí vždy provádět odborný psycholog.