Test emoční inteligence

Test emoční inteligence /

¿Chcete znát úroveň emoční inteligence podle tohoto testu osobnosti?

¿Co je to emocionální inteligence? Toto je pojem definovaný odděleně od tradiční logicko-matematické inteligence. Bylo zjištěno, že klíč k úspěchu spočívá nejen v čistě racionálním myšlení, ale že emoce hrály zásadní roli.

Emocionální inteligence je definována jako schopnost kontrolovat a identifikovat naše emoce, zaměřit naši motivaci a porozumět pocitům druhých. Byl vyvinut psychologem Golemanem a stal se v dnešní společnosti vysoce ceněný. ¿Jaká je vaše úroveň emoční inteligence? Zjistíte to následujícím online testem.

Výsledky získané v těchto testech jsou indikativní, protože diagnózu musí vždy provádět odborný psycholog.