Výzkum zjistil, že schizofrenie je projevem osmi genetických mutací

Výzkum zjistil, že schizofrenie je projevem osmi genetických mutací / Neurovědy

Vědci identifikovali celkem 42 skupin genetických variací, které zvyšují riziko vzniku schizofrenie. Proti oficiálnímu postoji až do včerejška se zdá, že schizofrenie není jedinou nemocí, ale spíše skupinou osmi poruch různé genetické povahy, každá s diferencovaným symptomatologickým obrazem.

Schizofrenie: nové důkazy naznačují její příčinu

Je známo, že 80% rizika trpícího schizofrenií je určeno genetickou dědičností, ale výzkumníci nebyli schopni rozpoznat geny, které způsobují tento stav..

V nejnovější studii z University of Washington University of Medicine v St Louis, byly kontrolovány genetické vlivy více než 4000 lidí se schizofrenií a byly objeveny skupiny diferencovaných genů, které způsobily až osm různých schizofrenních rámců..

Podle C. Roberta Cloningera,

"Geny nejednají samy, fungují jako hudební orchestr. Abychom porozuměli způsobu, jakým pracují, je nutné znát nejen členy orchestru samostatně, ale způsob, jakým komunikují".

Více agresivní ve skupině než samostatně

Dr. Cloninger a jeho výzkumný tým odpovídali určitým specifickým variacím genetického materiálu u lidí se schizofrenií a zdravými lidmi. U některých pacientů, kteří trpí halucinacemi nebo bludy, vědci zkoumali genetické vlastnosti a odpovídali jim symptomatologii každého z nich. specifické genetické změny vzájemně interagují a vytvářejí 95% pravděpodobnost, že trpí schizofrenií. Každá z osmi geneticky odlišných poruch má svůj vlastní soubor symptomů.

V jiné skupině subjektů bylo zjištěno, že dezorganizovaný jazyk je spojen se skupinou změn DNA, která vede ke 100% pravděpodobnosti vzniku schizofrenie..

I když mají jednotlivé geny pouze slabé vazby s rozvojem schizofrenie, některé genetické skupiny vzájemně interagují a vytvářejí vysoké riziko schizofrenie v rozmezí 70 až 100%..

Tato data posilují myšlenku, že je obtížné, aby lidé trpící těmito genetickými změnami byli schopni vyhnout se rozvoji onemocnění. Celkově studie zjistila až 42 skupin genetických změn, které zvyšují riziko vzniku schizofrenie.

Nový přístup

"V minulém výzkumu se vědci snažili najít asociace mezi jednotlivými geny a schizofrenií," říká Dragan Svrakic, spoluautor studie a profesor psychiatrie na University of Washington. „Několik studií identifikovalo asociaci a bylo těžké ji vyvrátit. Dalším logickým krokem ve výzkumu schizofrenie bylo zkontrolovat, zda geny nepůsobí izolovaně, ale pracují společně změnou struktury a funkcí mozku, které způsobují onemocnění, “uzavírá..

Svrakic argumentoval, že jen když výzkumníci byli schopni kategorizovat genetické změny a symptomatologii pacientů ve skupinách, si uvědomili, že určité specifické skupiny genetických variací působí společně a způsobují specifické typy symptomů.

Výzkumní pracovníci oddělili pacienty podle typu a intenzity svých symptomů, jako jsou například problémy s organizováním myšlenek a myšlenek, nedostatek iniciativy nebo rozpor mezi emocemi a myšlením..

Výsledky ukázaly, že symptomatologické profily jsou výsledkem osmi kvalitativně diferencovaných poruch, které jsou zase výsledkem konkrétních genetických stavů. Výzkumníci uvedli, že tyto nové poznatky by mohly změnit přístup k pochopení příčin, genetických nebo získaných, jiných komplexních poruch nepsychiatrické povahy..

Odborníci doufají, že tyto výsledky mohou připravit cestu k lepší diagnostice a léčbě schizofrenie.