Forenzní a kriminalistická psychologie - Stránka 4

Psychologický profil pedofista 8 společných rysů a postojů

Není neobvyklé, že se zprávy z času na čas zveřejňují v médiích, pokud jde o případy, kdy byl jeden nebo...

Psychologický profil zneužití zvířete v 7 vlastnostech

Zneužívání zvířat je fenomén, který v naší společnosti existuje s určitou frekvencí, protože se musíte pouze podívat přes sociální sítě,...

Profil psychologického násilníka 21 je společný

Bohužel, zneužívání je fenomén, který může nastat v mezilidských vztazích, ať už se jedná o pár, rodinu nebo mezi spolužáky...

Profil zneužívatele násilí na základě pohlaví, ve 12 zvláštnostech

Navzdory poměrně postupnému pokroku v hledání rovných práv pro všechny členy společnosti je genderové násilí v naší společnosti stále častým...

Trestní nebezpečí, klíče a koncepty pro jeho vyhodnocení

V této době není divné slyšet termín „nebezpečnost“ často na zpravodajských stanicích, rozhlasu a jiných médiích, zejména když mluví o...

Psychopatické děti 5 smutných případů nezletilých vrahů

Mnoho psychologů a psychiatrů zpochybnilo, zda je možné, aby děti byly psychopaty. Ty se mohou stát zlovolnými a v některých...

Neurovědy aplikované na kriminologické studium kriminality

Lidský mozek je něco tak složitého a (téměř) dokonalého, že od doby Hippokratů je zdrojem zvědavosti. S postupem vědy a...

Je nejslabším článkem obchodu s drogami

Známý názvem mul, přepravují narkotika z jedné země do druhé s více a více důmyslnými a rozmanitými metodami: ve skrytých...

Psychologické účinky uvěznění, co se děje v myslích vězňů?

Skutečnost, že je uvězněna a zbavena svobody Přináší s sebou důležité psychologické důsledky. Ty mohou vyvinout řetěz afektivních, kognitivních, emocionálních...