Emoční validace 6 základních tipů pro zlepšení

Emoční validace 6 základních tipů pro zlepšení / Psychologie

emocionální validace je to proces učení, porozumění a vyjadřování přijetí emocionálního prožitku jiné osoby nebo sebe sama (emocionální sebehodnocení). Opakem emocionální validace je „emocionální neplatnost“, která se týká odmítnutí, nevědomosti nebo úsudku emocionální zkušenosti jiné osoby..

Ověřování emocí zlepšuje mezilidské vztahy, protože druhá osoba se cítí chápána, uznává, a upřednostňuje zvýšení verbalizace toho, co si ostatní myslí a cítí, protože se cítí slyšet. To způsobuje zvýšení důvěry mezi těmito dvěma zeměmi a vytváří základ pro vytvoření dobrého vztahu.

Přijetí, empatie a vyjádření emocionální validace

přijetí je to možnost, která je nám předkládána, pokud jde o řešení konfliktů, zejména v mezilidských vztazích. Jako součást toho, emocionální validace je způsob, jak komunikovat přijetí s ostatními (nebo směrem k sobě), ale neznamená to, že souhlasíme nebo že sdílíme myšlenky druhé osoby. Potvrdit je přijmout a potvrdit to, co má druhá osoba pocit, zda souhlasíme s jejich názorem nebo jejich pocity. Proto emocionální validace je empatie a přijetí vůči jiné osobě.

Na druhou stranu, i když je obvyklé soudit nebo kritizovat to, co si ostatní lidé myslí, pokud s nimi nesouhlasíme, při mnoha příležitostech neprokazujeme, že nesouhlasíme. To není emocionální ověření, protože Emoční validace nabízí příležitosti pro emocionální vyjádření. Validací není pouze přijmout emoce, ale toto přijetí musí být oznámeno druhé osobě.

Tipy pro zlepšení emocionální validace

Naučit se správně ověřovat emoce může vyžadovat praxi. Potvrdit emoce je vyjádřit emoce, o které si myslíme, že má (například), Cítíte to ... ?) a znamená, že druhá osoba se cítí chápána, oceňována a přijímána. Zde je několik tipů, jak zlepšit emocionální validaci.

1. Buďte přítomni

Existuje mnoho způsobů, jak být přítomen, ale ve světě, ve kterém žijeme, nejsme vždy. Být všímavost (nebo plné vědomí) je prvním krokem k emocionální validaci. Některé strategie k dosažení tohoto cíle jsou: vezměte si ruku osoby, která k nám mluví a věnujte se tomu, co říká, nebo použít aktivní poslech. Trénování všímavosti může být užitečné naučit se být v přítomném okamžiku.

2. Poslouchejte a přemýšlejte

objektivní reflexe odkazuje na objektivní shrnutí toho, co vám druhá osoba řekla. Ale ne každý souhrn je platný, ale po aktivním naslouchání (věnování pozornosti jejich reakcím a emocím) vám reflexe umožňuje naučit se lépe porozumět situacím z různých objektivů. Náročné otázky vám dokonce pomohou zpochybnit vaše vlastní přesvědčení o světě. Aby bylo možné učinit objektivní reflexi, je třeba mít znalosti o emoční inteligenci, protože vám může pomoci porozumět, označit a regulovat emoce a oddělit tyto od myšlenek a kulturních požadavků.

3. Pochopte reakci ostatních lidí

Mnohokrát jsme uneseni intenzitou emocí a nepřestáváme přemýšlet o příčině v reakci ostatních lidí. Je základní pochopit, co může být ten druhý pocit nebo myšlení. Schopnost každého jedince s ohledem na emoční inteligenci je jiná, ale lze ji naučit. I když nemůžeme číst mysl, můžeme se pokusit zjistit, co vedlo druhou osobu k tomu, aby jednala tímto způsobem. Chcete-li pochopit reakci jiné osoby, můžete je povzbudit k tomu, aby promluvili prostřednictvím pečlivě vybraných otázek a výrazů, které vám umožní vědět, že chápete, jak se cítí a že jste ochotni naslouchat jim o tom mluvit. Například: "Myslím, že jste se urazili komentářem, který jsem právě napsal.".

4. Pochopte situaci

Je to důležité mít znalosti o kultuře a kontextu druhé. Čtení emocí tedy znamená, že s několika málo prvky můžete formulovat hypotézu o jejich emocionální reakci. Tato hypotéza musí být sdělena druhé osobě, aby nás mohl vyjádřit, pokud máme pravdu. Například, s osobou, která byla kousnuta psem, mohli bychom říci "kvůli tomu, co se vám stalo se psem před pár lety, chápu, že nechcete, aby se můj pes přiblížil k vám".

5. Normalizujte emoce

Pochopení emocionálních reakcí jako něco normálního pomáhá každému. Pro citově citlivou osobu, aby věděla, že většina lidí se ve stejné situaci může cítit stejně, je prospěšné. Například: „Chápu, že můžete být nervózní nebo nervózní. Mluvit s veřejností může být obtížná situace poprvé..

6. Mít otevřenou mysl k emocionálnímu zážitku druhého

Přijetí a otevřená mysl k emocionálnímu zážitku druhého bude pozitivní pro jakýkoliv mezilidský vztah. Bez ohledu na emoce, kterou druhá osoba cítí, je to jejich emoce a musíte ji respektovat. Je důležité vytvořit prostor pro všechny emoce, všichni mají smysl.