Hodnoty seznamu lidské bytosti s příklady

Hodnoty seznamu lidské bytosti s příklady / Osobní růst a svépomoc

Když hovoříme o hodnotách lidské bytosti, odkazujeme na soubor pravidel, která usnadňují harmonii a soužití ve společnosti. Tyto normy jsou platné v určitém čase a v určitém čase a jsou součástí lidského vývoje, protože se vynořily skrze svůj růst, humanizaci a dobytí svobody. Jde o hodnoty, které se objevily v důsledku snahy lidí dobýt sebe i lásku k druhým.

V tomto článku Psychologie-Online budeme hovořit o hodnot člověka a nabídneme vám seznam příkladů. Podrobně vysvětlíme, jaké jsou lidské hodnoty, typy hodnot, které existují a z čeho se skládá. Navíc vám poskytneme ty nejlepší klíče k osobnímu růstu, abyste se naučili jednat podle svých osobních hodnot.

Také by vás mohlo zajímat: Slabé stránky lidské bytosti: seznam s příklady Index
 1. Lidské hodnoty: seznam a příklady
 2. 10 Typy hodnot lidské bytosti
 3. Jak změnit nebo zlepšit mé osobní hodnoty?
 4. Výhody jednání podle našich osobních hodnot

Lidské hodnoty: seznam a příklady

Mnoho dnešních kultur má tento typ lidských hodnot a pomáhá nám to poznat jak jednat se sebou as ostatními lidmi.

Osoba, která má dobře definované osobní hodnoty a jedná v součinnosti s nimi, je osoba, která má jistě dobrou emoční stabilitu, dobré duševní zdraví, a proto je jejich kvalita života také velmi dobrá. Naopak, osoba, která není v souladu s vlastními osobními hodnotami, má větší pravděpodobnost změny svého emocionálního zdraví.

Seznam lidských hodnot a jejich význam

Dále vám ukážeme, jaké jsou hlavní hodnoty lidské bytosti, stručně vysvětlující, z čeho se každá z nich skládá.

 • Láska. Láska je nesmírně důležitá a silná hodnota, je to princip spojení a spojení mezi námi a vesmírem. Můžeme projevit lásku k ostatním, kteří konají dobro prostřednictvím našich činností.
 • Přátelství. Jako láska je jednou z nejcennějších hodnot a lze ji dokonce považovat za součást lásky. Jedná se o vztah lásky, podpory a důvěry mezi dvěma lidmi nebo více.
 • Laskavost. Je to kvalita, kterou mají lidé, že se budou vždy snažit dělat dobro ostatním a ve kterých zlo neexistuje.
 • Důvěra. Můžeme říci, že více než cokoliv jiného je to akt víry, protože osoba, která věří, ukládá jistotu do něčeho nebo někoho.
 • Bratrství. Je to svazek svazků a dobré korespondence mezi sourozenci nebo mezi nimi.
 • Ctihodnosti. Je to kvalita nebo hluboký smysl důstojnosti.
 • Poctivost. Je to kvalita lidí, kteří z nich činí jednat s spravedlností a soudržností a dodržují pravidla, aby se mohli dobře koexistovat s ostatními..
 • Spravedlnost. Je to o čestném jednání se sebou samým a s ostatními, kteří každému člověku dávají to, co si opravdu zaslouží.
 • Svoboda. Jedná se o jednání s svobodnou vůlí zodpovědným způsobem a bez toho, aby někdo poškodil. Člověk, který je svobodný, může dělat to, co opravdu chce, pokud to, co dělá, nemá přímý či nepřímý vliv na jiné lidi.
 • Mír. Jde o harmonické jednání s ostatními lidmi, aby se dosáhlo vynikajícího soužití ve společnosti nebo s rodinou.
 • Respekt. Je to o hodnotě a dobrém zacházení, které dáváme sami sobě i ostatním, a uznáváme především vlastnosti, zásluhy nebo situace.
 • Odpovědnost. Odpovědná osoba je zvažována, když je schopen převzít vlastní činy, učinit svá vlastní rozhodnutí a jednat podle nich.
 • Solidarita. Jde o pomoc druhým, aniž by se předstíral, že na oplátku dostanou cokoli, a spolupracovat na příčinách druhých.
 • Tolerance. Když je člověk tolerantní, projevuje otevřený postoj a bez předsudků vůči názorům jiných lidí, i když se liší od svých vlastních..
 • Odvaha. Je to o tom, jak čelit s odvahou a rozhodováním všechny těžké situace, které se v životě dostanou do cesty, bez ohledu na strach, že nám to může způsobit.

10 Typy hodnot lidské bytosti

Hodnoty lidské bytosti, které jsme viděli v předchozím seznamu, lze klasifikovat podle jeho charakter a vlastnosti. Podle filozofických znalostí jsou hlavními typy hodnot:

1. Morální hodnoty

Ty, které se týkají ctností a realizace jako lidské bytosti. Cílem morálních hodnot je snaha o ctnost, o to, co je dobré a co ne.

2. Náboženské hodnoty

Tyto lidské hodnoty jsou určeny různými náboženstvími a obvykle jsou založeny na pojmech laskavosti, víry a oběti.

3. Lidské hodnoty

Tyto hodnoty lidí a jejich povahy. Jeho hlavním cílem je zlepšit soužití a podpořit empatii.

4. Univerzální hodnoty

Jsou to hodnoty lidské bytosti, které lze aplikovat na všechny společnosti, kultury, ekonomické postavení a náboženství. Tolerance a respekt jsou například dva typy univerzálních hodnot.

5. Estetické hodnoty

Jak již název napovídá, estetické hodnoty jsou zaměřeny na krásu a radost z harmonie, tyto hodnoty jsou uplatňovány především v umění a kreativním vyjádření.

6. Duševní hodnoty

Tyto typy hodnot se zaměřují na hledání znalostí a pravdy.

7. Fyzikální hodnoty

Podle Maslowovy pyramidové teorie se tento typ hodnot lidské bytosti zaměřuje na udržení určité úrovně pohody a fyzického zdraví, čímž se vyhýbají stavům nemoci nebo slabosti..

8. Sociální hodnoty

Sociální hodnoty jsou ty, které jsou uznány kulturou nebo společností a jejichž cílem je posílit lidské vazby.

9. Afektivní hodnoty

Velmi úzce spjaté s předchozím bodem, nacházíme tyto hodnoty lidské bytosti, afektivní hodnoty jsou ty, které se vztahují k lásce, náklonnosti a mezilidskému potěšení.

10. Ekonomické hodnoty

Jedním z nejrozšířenějších typů hodnot jsou dnes ekonomické hodnoty. Jejich cílem je hledání měnové stability a dosažení většího hospodářského přínosu. Mezi těmito hodnotami najdeme a profesionály.

Jak změnit nebo zlepšit mé osobní hodnoty?

Teď, když jsme vám dali seznam lidských hodnot, představme vám některé psychologické klíče, abyste mohli zlepšit své osobní hodnoty.

Když se necítíme dobře s osobními hodnotami, které jsme přijali v průběhu našeho života a rádi bychom provedli modifikaci nebo přidali k těm, které jsme již měli, ve většině případů to nebude snadný úkol.

¿Proč není snadné změnit naše osobní hodnoty?

Je to obtížné, protože celý nebo téměř celý život, který jsme jednali na základě toho, co nyní máme, a stali jsme se hluboce zakořeněnými návyky, přesto můžete vždy něco udělat, abyste toho dosáhli a přijali lidské hodnoty více pozitivní.

Níže uvádíme řadu tipů, abyste mohli učinit první krok a začít přijímat více pozitivních hodnot ve svém životě:

 • Identifikujte své vlastní hodnoty a osobní silné stránky, jakmile to uděláte, určete, který z nich můžete vylepšit a jaký typ negativních akcí je třeba upravit..
 • Identifikujte, které jsou nové hodnoty, které byste chtěli přijmout.
 • Aktivně se podílejte na rozvoji svých nových hodnot a zlepšujte ty, které jste již měli a skutečně se k němu zavázali. Pokud byste například chtěli zvýšit hodnotu odpovědnosti nebo ji začít přijímat, od této chvíle přestaňte obviňovat ostatní za své vlastní činy a ujměte se jich a sami se rozhodujte.
 • Chápe a respektuje hodnoty druhých praktikováním empatie.
 • Mějte na paměti, že nebudete schopni je ze dne na den upravovat, protože je to neustálá práce a stejně jako jste si udělali čas na přijetí těch, které máte nyní, musíte také chvíli počkejte aby se nový zvyk.

Výhody jednání podle našich osobních hodnot

Nyní, když znáte všechny hodnoty lidské bytosti a poskytli jsme vám seznam příkladů, je důležité znát výhody jednání podle našich vlastních hodnot.

Skutečnost, že byly identifikovány vlastní hodnoty stejně jako jejich uvedení do praxe a tím i soudržnost v našich každodenních životech s nimi, má řadu výhod tak cenné, že součet každého z nich pomáhá zvyšovat naši rovnováhu a emocionální pohodu.

Pokud chcete vytvořit plán osobního rozvoje, měli byste vědět, že některé z nejdůležitějších výhod jsou následující:

 • Pomáhají nám více informací pro sebe.
 • Dávají nám větší emocionální stabilitu.
 • Pomáhají nám mít lepší vztah s námi as ostatními.
 • To z nás dělá více lidí
 • Když jednáme v souladu s našimi osobními hodnotami, je pro nás snazší vlastní rozhodnutí bez váhání.
 • Pomáhají nám vědět, co jsou naše skutečné priority a proto nám poskytují cenné informace o tom, jak investovat náš čas.
 • Jiní nás budou vnímat jako bezpečnější a spolehlivější lidi, berouce na vědomí, že jednáme v souladu s našimi vlastními hodnotami.

Tento článek je čistě informativní, v online psychologii nemáme schopnost dělat diagnózu nebo doporučit léčbu. Zveme vás k návštěvě psychologa, který se bude zabývat zejména vaším případem.

Pokud chcete číst více článků podobných Hodnoty lidské bytosti: seznam s příklady, Doporučujeme Vám vstoupit do naší kategorie osobního růstu a svépomoci.

Odkazy
 1. Negrete, L. N (s.f.). Univerzální hodnoty. Získáno 24. listopadu 2018, z https://www.uv.mx/psicologia/files/2014/11/VALORES-UNIVERSALES.pdf