Druhy obchodního vedení

Druhy obchodního vedení / Management a obchodní organizace

Vedení je nezbytné pro vedení týmu různých lidí, kteří spolupracují na dosažení společných cílů v rámci stejného projektu. Vedení není vrozené, ale je zdokonaleno v praxi. Každý profesionál zase personalizuje model vedení založený na vlastním způsobu bytí. ¿Jaké jsou nejčastější styly, které vás mohou inspirovat při výkonu vašich funkcí? V psychologii-Online uvedeme, jaké jsou typy vedení podniků.

Také by vás mohlo zajímat: Styly vedení podle Goleman Index
  1. Druhy vedení podle psychologie
  2. Participativní vedení společnosti
  3. Transformační vedení ve společnosti
  4. Typy vedení podniku: vedoucí trenér
  5. Vedoucí mentor
  6. Charismatické vedení ve společnosti
  7. Optimistické vedení společnosti

Druhy vedení podle psychologie

Vedení definujeme jako schopnost řídit skupinu lidí a řídit jejich motivaci ke společnému cíli. Všichni jednotlivci mají určitý potenciál být vůdci. Existují však různé typy a styly vedení.

Než začnete číst tento článek o typech vedení podniků, doporučujeme vám provést následující test s výsledky. Také v tomto testu můžete najít svůj styl vedení podle Golemana.

1. Participativní vedení společnosti

Vedoucí, který přijímá tuto roli, inspiruje tým prostřednictvím stylu, který usiluje o neustálé zlepšování výsledků prostřednictvím prostředí zaměstnanců.

Vytvořte pracovní prostředí, ve kterém získáváme hodnotu. Proto je to metodika posiluje integrální účast členů týmu. To má konstruktivní dopad na organizaci, která vyvíjí svůj potenciál pro evoluci s myšlenkami a názory těch, kteří zastávají různé pozice v rámci organizačního schématu. Tato možnost také zvyšuje vnitřní motivaci pracovníků, kteří se domnívají, že jsou součástí prostoru, ve kterém je jejich hlas zohledněn..

2. Transformační vedení ve společnosti

Transformační vůdce je ten, kdo motivuje členy týmu stát se jeho nejlepší verzí, generovat tento vliv nejen slovem, ale i příkladem. Tímto způsobem členové týmu modelují příkladné a obdivuhodné chování tohoto mentora. Zaměstnanci získávají větší soulad v úrovni angažovanosti a zapojení do organizační kultury. Tento typ vedení hodnotí člověka jako motor změny. Když se transformace dostane do středu týmu, výsledky se také zlepší.

3. Typy vedení podniku: vedoucí trenér

Dalším z nejvýraznějších profilů v podnikání je vedoucí trenér. Osoba, která má schopnost a tvořivost hledat konstruktivní změnu v organizaci, do které jsou zapojeni aktéři, kteří jsou součástí tohoto systému, aby k tomuto účelu přispěli tím, že se zaměří na zisk, který tento vývoj může přinést..

Koučování to se stává surovinou tohoto stylu vedení prostřednictvím schopnosti aktivního naslouchání, vědomé přítomnosti, silných otázek, komunikace, asertivní komunikace a definování stimulujících cílů. Vedoucí trenéra sleduje vzdálenost, která odděluje aktuální situaci od požadovaného stavu. Vzdálenost mezi oběma body je spojena plánováním.

4. Vedoucí mentor

Správné zaměření tohoto styl vedení Vychází ze zkušenosti profesionála, který ze své role vede ostatní v procesu učení sdílením výuky, školení a posilování. Je to člověk, který nabízí proces neustálé podpory, který podporuje autonomii a potenciál členů tohoto týmu se zlepšováním dovedností, dovedností, zdrojů a kompetencí. Spolupracovníci pozorují vůdce mentora jako učitele, který vzbuzuje důvěru a blízkost rozhodování.

5. Charismatické vedení společnosti

Tento typ vůdce ztělesňuje charisma v první osobě díky svému vynikajícímu komunikační dovednosti slovní a tělesné. Přináší poselství nadšení, motivace a oddanosti každodenní práci. Tato charisma vytváří obdivnou reakci v životním prostředí. Tento obdiv je stimulačním podnětem pro ty, kteří se podílejí na vývoji strategií změny, které pro organizaci předpokládají konkurenční výhodu. Současně, z hlediska lidských a sociálních dovedností, toto uznání charismatu činí spolupracovníky emocionálně spojenými s vůdcem, kterého považují za blízkého a připravovaného..

Charismatický vůdce je ten profesionál, který vyniká svou schopností empatie a vaše sympatie. Navíc jsou proaktivní vůdci v práci, která se snaží vytvořit novou realitu svým vlastním vlivem a vlivem týmu. ¿Jaké je riziko charismatického vedení? Vize, kterou mají jiní vůdci, se může časem měnit z určitých okolností a pracovních faktorů. To také může podmínit uznání této charismatu, pokud zaměstnanci změní svůj názor na obraz, který mají o této osobě..

6. Optimistické vedení společnosti

Když si představujete ideál pracovního prostředí, ve kterém se osobně rozvíjet, je pravděpodobné, že sníte nejen o popisu přirozených vlastností práce, ale také o lidském faktoru. Společnost se skládá z lidí. Úrovně radosti a štěstí vzrůstají z konstruktivního a příjemného prostředí. optimistického vedení je ten, kdo se o tento faktor stará vždy spojením optimismu a realismu.

vlivy myšlení emocí a pocitů. Na druhou stranu se emocionální rovina odrazí v akci. Optimistický vůdce je ten, kdo má optimistickou vizi a věří ve schopnost dosáhnout tohoto cíle prostřednictvím akčního plánu. ¿Jak se naplňuje optimismus v praxi každodenní práce? Například, vůdce nejen pozoruje každého pracovníka v perspektivě své současné reality, ale také ve schopnosti růstu a vývoje. Uvědomuje si přednosti a kvality členů týmu. Optimistickým vůdcem je profesionál, který živí emocionální plat pracovníků prostřednictvím osiva radosti.

Tento článek je čistě informativní, v online psychologii nemáme schopnost dělat diagnózu nebo doporučit léčbu. Zveme vás k návštěvě psychologa, který se bude zabývat zejména vaším případem.

Pokud chcete číst více článků podobných Druhy obchodního vedení, Doporučujeme, abyste vstoupili do naší kategorie Management a obchodní organizace.