Funkce a výhody budování týmu

Funkce a výhody budování týmu / Práce

Team Building spočívá v hledání činností, které mohou tvořit vysoce výkonné týmy, aby se zlepšily mezilidské vztahy uvnitř skupiny. Z tohoto důvodu, Jedná se o nástroj široce používaný v organizačním rozvoji firem, kromě vojenských jednotek nebo sportovních týmů.

Počátky tohoto konceptu sahají do dvacátých a třicátých let, když psycholog William McDougall vydal svou knihu "Skupinová mysl", ve které začal mluvit o důležitosti týmového pocitu v pracovním prostředí.

Co jsou týmy s vysokým výkonem?

V některých případech pracovní týmy ve společnosti nepracují s očekávanou úrovní efektivity, oddělení požadovaných výsledků od získaných výsledků. Často je to způsobeno nedostatkem vztahu mezi jejími členy, nebo proto, že jejich role nejsou dobře definovány nebo neznají své cíle.

Důsledkem této situace je a nízká produktivita na pracovišti a řada organizačních problémů, konflikty mezi spolupracovníky. Tváří v tvář těmto problémům vzniká myšlenka vytvořit vysoce výkonné týmy pomocí Team Building. Jeho optimální aplikace může dosáhnout vysoké úrovně výsledků a velké spokojenosti a motivace v rámci pracovního týmu.

Jedním z klíčů Team Building je udržet tým jednotný a řádně organizovaný od začátku.

Jak se používá Team Building?

Budování vysoce výkonného týmu s využitím techniky Team Building není snadný úkol, ale jeho výsledky jsou velmi pozitivní. Prvním krokem bude mít definovanou a inteligentní politiku náboru a výběru. Díky tomu můžeme pro každou pozici v pracovním prostředí získat nejkompetentnější jednotlivce. Kromě toho je důležité, aby kromě toho, že jsou nejlepší, byli schopni vytvořit tým.

Na druhé straně bude nezbytné, aby v čele této pracovní skupiny existoval vůdce. To musí mít vynikající pracovní kapacitu, s vizí budoucnosti a inspirovat respekt k lidské kvalitě. Také, Bude nezbytné, aby vůdce měl empatii se zbytkem členů týmu.

Mezi úkoly vůdce, které zdůrazňují:

  • Jasně označte cíle týmu.
  • Definovat systém pro měření úrovně cílů.
  • Zavést efektivní komunikační a organizační systém mezi členy týmu.
  • Definovat postupy rozhodování a řešení problémů v rámci týmu.
  • Rozvíjet systémy řízení personálu, jako je nábor, školení a motivace.

Rozvoj budování týmu prostřednictvím participačních akcí

Nejběžnější metodou realizace budování týmu a povzbuzováním spolupráce mezi spolupracovníky je účast na různých akcích. Tímto způsobem můžeme živit dluhopisy, které je spojují a umožňují jim otevírat nové komunikační kanály.

Silný vztah mezi členy týmu povede k lepším výsledkům, vyšší produktivitě a efektivnějšímu a odolnějšímu pracovnímu prostředí.

Často definujete své spolupracovníky jako lidi, které znáte, ale nepovažujete je za přátele. Z tohoto důvodu, účast na akcích nebo činnostech, které přesahují pracovní prostředí, může pomoci vytvořit dluhopisy zlepšit integraci všech zaměstnanců a jejich pohodlí v rámci týmu.

Dobrým příkladem tohoto typu praxe je udělat výlet společně. Tímto způsobem budou mít spolupracovníci čas hovořit a lépe se seznámit, což umožní každému, aby se cítil blíž.

Další možností může být zorganizování akce s aktivitami, které vyžadují překonání problémů. Nějaký druh Gymkhana zahrnuje činnosti, ve kterých může každý člen týmu využít své dovednosti při řešení problémů ve prospěch skupiny v hravém kontextu. To může posílit vazby mezi kolegy a zajistit, aby si všichni více uvědomovali svou vlastní roli v týmu a uvědomovali si hodnotu ostatních a důležitost spolupráce..

Jak se vyhnout účinkům toxického společníka Pokud máte toxického společníka, který vám znemožňuje život, jsou zde klíče k jeho identifikaci a schopnost se zbavit negativního vlivu.